Koen Koch Podiumbouwadvies: voor podiumbouw én -modernisering

Het volledige traject: van omschrijven, tot aanbesteden en oplevering

Ik sta u terzijde als sparringpartner en opsteller van het Programma van Eisen met bijbehorende raming. Ik voer overleg met u en de de belanghebbenden en wijs op de beperkingen van, maar vooral de oplossingen voor de verschillende locaties. Ik rapporteer met betrekking tot direct noodzakelijk onderhoud, innovaties en verbeteringen. En zorg samen met ontwerpende partijen voor optimale functionaliteit en belevingswaarde, zonder het budget uit het oog te verliezen. Kortom, ik verzorg het volledige traject. Van omschrijven, tot aanbesteden, beoordelen, uitvoeringsbegeleiding en oplevering van de theatertechnieken. Mijn doel is: zorgen dat u waar ontvangt voor uw geld en dat gebruiker, artiest en publiek de muziek- of theaterbeleving krijgt die hij of zij voor ogen heeft.