Een soepel verloop van de nieuw- of verbouw van uw theater

Een sparringpartner die de mores kent van aanbesteden, bouw en installatie

Ik kan u vanaf het eerste moment terzijde staan als sparringpartner. Ik ken de mores van het aanbesteden, de bouw en de toneeltechnische installatiewereld. Bovendien heb ik inzicht in de behoeftes van u als gebruiker. Niet alleen omdat ik als adviseur en projectleider betrokken ben geweest bij tal van bouw- en installatieprojecten, maar ook omdat ik, als hoofd techniek, zelf heb ondervonden wat een moderniserings- of nieuwbouwtraject betekent voor een organisatie. Ik ontlast uw team zonder hun betrokkenheid te beperken. Ik kan aangeven waar verwachtingen zonder meer waargemaakt moeten worden en waar wensen in strijd zijn met aanbestedingsregels of opvattingen. Ik kan voor u de contactpersoon zijn met alle bij het project betrokken belanghebbenden en begeleid uw proces van begin tot eind zodat u zich kunt concentreren op uw doelen en ambities.